Staff

die hoerenstaff reageert niet eens op reports terwijl ej dood ligt zonder reden met 20k opzak terwijl je net 1 dag nieuw bent NOOIT op deze server spelen

This topic was automatically closed after 1 minute. New replies are no longer allowed.