Slechte server

je word bij spawn al gegijzeld geen eens de kans om je karakter aan te maken ik raad deze server af!

2 Likes

This topic was automatically closed after 1 minute. New replies are no longer allowed.