Slechte server

doen alleen maar vriendjespolitiek en denken niet aan andermans perspectief

14 Likes

This topic was automatically closed after 2 minutes. New replies are no longer allowed.