Meto ik ben je vader

Sorry dat ik het via hier moest zeggen, Maar ik kon niet meer met je in contact komen … Zoon ik mis je!

Hoop dat we het kunnen uitpraten en ik een goede vader voor je kan zijn!!

1 Like

This topic was automatically closed after 1 minute. New replies are no longer allowed.