Kut server

Is kuts server staf is inactief alleen maar rdm en vdm en je kan geen rp doen zelf staf doet rdm en doet gewoon niks qua reports

This topic was automatically closed after 2 minutes. New replies are no longer allowed.