Inversteer geen tijd hier

Wanneer je hulp nodig hebt van het beheer/staff dan zijn ze nergens te vinden.
RDM / VDM is hier heel normaal en word gewoon geaccepteerd door staff.

Waardeloos beleid, pure vriendjespolitiek.

1 Like

This topic was automatically closed after 2 minutes. New replies are no longer allowed.