Groningen v4.0

rotterveen is gewoon precies groningen, alleen maar vriendjespolitiek en staff-abuse.
enigste verschil is dat rotterveen al een dooie server is waar alleen maar staff op speelt, wilt je dus vriendjespolitiek en grote voorsprong op anderen,
kom dan naar rotterveen en meld je aan als staff.

meest shitty “stad” ooit

helaas showed CFX 0, uur speeltijd. beetje raar, maar stop je moeite en tijd niet in deze server.

7 Likes

This topic was automatically closed after 1 minute. New replies are no longer allowed.