De speel tijd doet het niet

hij zegt maar dat ik 6uur heb gespeeld toe wel ik al dik 2 dagen aan het spelen was :smiley:

This topic was automatically closed after 2 minutes. New replies are no longer allowed.