Zomaar gebanned

Ik ben zojuist gebanned onder de naam “hacker” terwijl ik niet eens gehacked heb. De admin begreep mij niet dus bannde hij mij maar…

1 Like

This topic was automatically closed after 3 minutes. New replies are no longer allowed.