Waarom kan ik tda niet joinen

ik vind tda wel een leuke game en zo maar ik mag niet joinen waarom??

This topic was automatically closed after 1 minute. New replies are no longer allowed.