Vrouwonvriendelijke staff en spelers

Je kan hier niet normaal spelen zijn erg vrouw onvriendelijk en hebben geen fatsoen dat je uberhaupt iets te maken wilt hebben met deze stad.

This topic was automatically closed after 2 minutes. New replies are no longer allowed.