Vergane glorie

Is niet meer wat het was en gaat ook nooit meer worden zoals het was. #bennoRP

This topic was automatically closed after 2 minutes. New replies are no longer allowed.