Top server

Het is een hele goeden server die goed in elkaar zit. Het staf team is heel aardig en er is goeden roleplay

This topic was automatically closed after 2 minutes. New replies are no longer allowed.