Skip deze shit

Stad voll met squakers zou hier niet komen spelen voor rp. Politie zit er vol mee en zitten zelfs in gemeente. Niet normaal meer deze jeugt.

This topic was automatically closed after 1 minute. New replies are no longer allowed.