Rare server- blijf hier weg als je serieuze RP zoekt

Aan het begin kan je een koe of varken bij ‘geslacht’ kiezen. Blijkbaar mag dit niet en krijg je gelijk perma ban (goede Roleplayers kunnen elke rol spelen). Vreemd dat ze je dan wel de keuze geven. Verder veel kleine kinderen online, staff is zelf ook <18. Verwacht hier geen echte RP maar een kinderserver. Beter verder kijken.

1 Like

This topic was automatically closed after 1 minute. New replies are no longer allowed.