Putanina naman

napaka bobo yong server na to, walang kwenta. No cars, no nothing.

This topic was automatically closed after 2 minutes. New replies are no longer allowed.