Pasali namn po

ako ay matagal ng subaybay sa city nato, at ngayon lang naka pag ipon ng pera pang bili ng computer para maka pag laro, sana ay maka sali po ako dito salamat\

This topic was automatically closed after 1 minute. New replies are no longer allowed.