Luister

Eigenlijk vindt ik het een hele toffe server. Maar ik kan niet de server meer joinen omdat ik de discord niet ben gejoined staat er maar ik ben wel de disc gejoined?

1 Like

This topic was automatically closed after 2 minutes. New replies are no longer allowed.