Low Quality RP

vage server, de RP is hier ver te zoeken, politie tasert je bijv. al indien je niet in een vak parkeert, ipv de RP aan te gaan, erg jammer…, mijn verblijf was dus ook erg kort, voor een white listed server, heel erg onder de maat…, m.a.w. TDA is nog serieuzer dan deze stad … mij zien ze niet meer…, ciao, ciao!

2 Likes

This topic was automatically closed after 2 minutes. New replies are no longer allowed.