Leuke Server

Dit is een leuke server om te spelen er zitten ook wel veel aardige mensen in. een ding is wel minder en dat is dat veel mensen wapens hebben.

1 Like

This topic was automatically closed after 1 minute. New replies are no longer allowed.