kut staf

geven je ban omdat je er ieets van zegt dat je al 11 uur in gevangenis zit waty een belaberd kut stad

This topic was automatically closed after 1 minute. New replies are no longer allowed.