Kreeg geen 150K

Ik joinde net voor t eerst deze server en ik kreeg geen 150K maar 100K hier kan ik niet eens een voertuig van halen…

This topic was automatically closed after 2 minutes. New replies are no longer allowed.