Kan nog steeds geen character aanmaken

Blijf steeds zwart scherm houden als ik karakter wil aanmaken, jammer

2 Likes

This topic was automatically closed after 1 minute. New replies are no longer allowed.