Heel veel bugs

bijna iedere dag is er een bug bij mij maar voorde rest is het wel goeie server

This topic was automatically closed after 2 minutes. New replies are no longer allowed.