Goede server

Deze server is echt goed veel custum. Je ziet dat hier veel tijd is ingestoken. Pas als je de stad gaat verkennen en onderzoeken kom je pas echt de stad te kennen. Veel verborgen missies.
Het is niet gelijk TDA maar het is veel beter.

1 Like

This topic was automatically closed after 1 minute. New replies are no longer allowed.