Dårlig politi

Politiet abuser power, de vdmer deg av bruer, inn i vegger, inn i andre biler og inn i spillere. De vdmer deg til bilen din blir ødelagt eller til du dør for så å arrestere deg etterpå

3 Likes

This topic was automatically closed after 2 minutes. New replies are no longer allowed.